In de praktijk komt het vaker dan eens voor dat er een kloof bestaat tussen architecten en businessmanagers. Dat vinden wij jammer, want in onze visie moeten enterprise-architecten juist bruggenbouwers zijn. Daarom leggen we in deze blog uit wat het werken onder een architectuur betekent voor businessmanagers. Het doel? Laten zien hoe u de brug kunt slaan en oversteken.

Architectuur als brug

Architectuur is een inhoudelijk hulpmiddel dat de besluitvorming binnen een organisatie moet ondersteunen. Hierbij gaat het om besluitvorming op het grensvlak tussen business en IT. De architectuur geeft richting, maakt complexe vraagstukken inzichtelijk en brengt deze terug tot een concreet besluit. Daarom fungeert de architectuur altijd als brug tussen besluitnemer en uitvoerder.

Gebruik de landkaart: navigeer!

Welke kwesties spelen er in het veld waarin de besluitvorming moet plaatsvinden? En wat is de samenhang tussen de cruciale aspecten hiervan? De architectuur biedt inzicht en overzicht door een landschap te schetsen. Zo brengt de architect bijvoorbeeld de relatie tussen organisatie en IT in kaart.

Ons advies is om deze uitgetekende ’landkaart’ op zinvolle wijze te gebruiken. Een blik van bovenaf (maar niet uit de hoogte!) schetst hoe verschillende factoren bij elkaar komen. Wie inzoomt op het landschap, kijkt op het niveau van een huis – in architectuurtermen: systeem. En op een nóg dieper niveau treft men de keuken inclusief apparatuur aan: de applicatieserviceplaat. Dit laatste is in de regel alleen interessant voor de uitvoerder. De bestuurder heeft aan de eerste twee niveaus meestal genoeg. Houd het dus simpel!

Verkeersregels en roadmap

Zoals de weg verkeersregels kent, heeft de architectuur richtlijnen en kaders die bepaalde do’s-and-don’ts definiëren. Natuurlijk is het essentieel om het einddoel te kennen, maar de weg ernaartoe is minstens zo belangrijk.

Welke stappen zijn er nodig? De architect moet een roadmap opstellen waarin een aantal plateaus staan: ‘tussenstops’ op weg naar de eindstreep. Zo kan hij inzichtelijk maken hoe IT en business daar stapsgewijs kunnen komen.

Toezicht en handhaving

In het verkeer hebben regels en borden alleen betekenis omdat er een bepaalde handhaving is. Zo dient de architect ook toezicht te houden gedurende de uitvoeringsfase. Hij helpt de business bijvoorbeeld bij het maken van de juiste keuzes. Deze moeten het algehele belang van de organisatie namelijk ondersteunen. En dat houdt de architect – als het goed is – nauwlettend in de gaten!

Benieuwd naar onze presentatie ‘Werken onder architectuur voor businessmanagers’? Download het pdf-bestand!