Heeft u uzelf weleens afgevraagd wat het doel is van de (enterprise)architectuur? Voor de hand liggende antwoorden zijn: complete, correcte en het liefst onbegrijpelijke Archimatemodellen, mooie en aansprekende visualisaties, een doorwrochte PSA of doortimmerde governance, zodat alles in goede banen wordt geleid.

Wij geven toe dat deze elementen belangrijk zijn, maar betogen ook dat zij slechts onder de categorie ‘hulpmiddelen’ vallen. Want voor ons is (enterprise)architectuur in essentie een inhoudelijk instrument dat als hulpmiddel moet fungeren bij besluitvorming.

Consequenties en realiseerbaarheid

Omdat besluitvorming altijd hand in hand gaat met programma- en portfoliomanagement, zou architectuur voornamelijk moeten draaien om inhoud en kwaliteit. Architecten dienen keuzes duidelijk te maken door het geven van inzicht en overzicht op alle relevante lagen van de business, maar ook middels informatieverschaffing en technologie – zaken die zij in samenhang moeten beschouwen. Dit betekent dat u consequenties van keuzes – en soms ook alternatieven – zichtbaar maakt en aangeeft wat de realiseerbaarheid van iedere keuze is.

Ondersteunen, niet besluiten

Wellicht is het een les in bescheidenheid dat (enterprise)architecten zich moeten realiseren dat zij keuzes niet maken, maar ondersteunen. De besluitvorming ligt bij managers en directeuren en het is onze taak om hen optimaal te helpen bij dit proces. Dat kunnen we het beste doen door een besluitvormingsstuk terug te brengen tot enkele pagina’s in formuleringen die zij begrijpen. Zo verhelderen we immers dat wij ons werk hebben uitgevoerd en stellen we besluitnemers in staat om ons hierover te bevragen. Uiteraard kunnen we alle details wel ter beschikking stellen en is de argumentatie helder en eenduidig.

Architectuur: hét hulpmiddel voor besluitvorming

De overkoepelende vraag is: begrijpt u de overwegingen van besluitnemers en weet u uw besluit in dergelijke termen te verwoorden? Denkt u niet alleen vanuit inhoud, maar ook vanuit hun gedachtegang? Dan heeft u een ferme grip op de kern van (enterprise)architectuur, het ultieme hulpmiddel voor besluitvorming. Want uiteindelijk zijn architecten er om hun bevindingen, overwegingen en alternatieven terug te brengen naar de essentie in bewoordingen die management en directie daadwerkelijk verder helpen.

Hoe ziet u het overkoepelende doel van architectuur? Wij zijn benieuwd naar uw visie!