Houdt u uzelf weleens een spiegel voor? Excellent Architects heeft een 360-gradenmodel opgesteld waarmee architecten erachter kunnen komen waar ze staan, hoe het ervoor staat binnen hun organisatie en op welke wijze ze zich kunnen ontwikkelen. Wij hebben dit model ingezet voor een klant die een korte, krachtige coaching van zijn architecten in teamverband wenste, maar het is ook prima te gebruiken op individueel niveau.

Vier belangrijke speerpunten, die we hieronder toelichten, vormen de basis voor het model. Waar staat u als architect?

1. Communicatie

Vruchtvolle resultaten beginnen bij een goede communicatie. In hoeverre bent u in staat om met uw stakeholders te communiceren? Vraagt u regelmatig wat er van u wordt verwacht? Kunt u beschouwen welke keuzes er moeten worden gemaakt en helpt u zaken op te lossen op management- en directieniveau? Door expliciete vragen te stellen en in gesprek te treden opent u de cruciale eerste deur naar communicatie.

2. Proces

Een architect kent zijn eigen proces. Hoe hij architectuur beoefent, welke middelen hij hiervoor inzet en welke documenten hij oplevert, zijn zaken die binnen zijn domein vallen. Maar tegelijkertijd doen architecten dit alles in relatie tot hun omgeving; het is essentieel dat zij organisaties correct richting geven. Realiseer u dus dat het draait om samenwerken binnen én buiten de architectuur.

3. Richting en strategie

Van de architect wordt verwacht dat hij richtinggevend is bij de verdere ontwikkeling van ICT door een visie neer te zetten. Dat kan hij niet alleen; hij zal dit in samenwerking met management en directie moeten bewerkstelligen.

4. Inzicht en overzicht

Goede ideeën spruiten voort uit inzicht en overzicht. Als architect dient u te weten wat er speelt in het dynamische landschap van business en ICT. Welke applicaties, data en infrastructuur zijn momenteel relevant? U moet hier op samenhangende wijze inzicht in kunnen geven om een stevig fundament te creëren. Houd uw proces van kennisvergaring op dit gebied dus up-to-date!