Ons verhaal

Kent u ons al een beetje, dan weet u dat wij empowerment van de architectuur centraal stellen in onze werkwijze. Van een architectuur verwachten wij dat deze waarde toevoegt aan de organisatie, realiseerbaar en realistisch is, richting geeft en ICT en business bij elkaar brengt. Van architecten verwachten wij dat zij een dergelijke architectuur tot stand brengen. Na afloop van ons maatwerktraject staat uw architectuur(organisatie) als een huis. En van daaruit kunt u zelf verder.

Onze aanpak is gericht op het realiseren van deze visie. We zetten ons in om de betrokken partijen bij elkaar te brengen en stellen communicatie en pragmatiek centraal. We willen net zoveel weten over de inhoud van een project als over de betrokken personen. Een architectuurafdeling – hoe briljant ook – kan namelijk alleen functioneren als de architecten op een verantwoordelijke manier een plek innemen in de overkoepelende organisatie en hiermee een verbinding aangaan. Daarom combineren we het menselijke aspect met het technische aspect. Daarin zit onze kracht. En daarom leren wij de mensen in uw bedrijf graag door en door kennen wanneer we met u aan de slag gaan.

Wilt u meer weten over de drijvende krachten achter Excellent Architecture? Lees dan onze profielen!

 

“Direct na mijn afstuderen kreeg ik een baan in de ICT-sector. Ik begon als programmeur en van daaruit ben ik verder gegaan. Ik heb projecten geleid, ontwerpwerkzaamheden gedaan, businessanalyses uitgevoerd en leidinggegeven. Toen ik in aanraking kwam met architectuur, zag ik pas echt wat ICT kan betekenen voor een bedrijf. Ik vind het een uitdaging om een organisatie te helpen bij het optimaal benutten van de mogelijkheden op dit gebied.

In de loop der jaren heb ik geleerd dat technisch vernuft helemaal niet altijd tot goede – oftewel, werkende – oplossingen leidt. Een bedrijfscultuur is allesbepalend. Als de architectuurafdeling hier niet op aansluit, boek je geen succes met ICT. Deze combinatie van zaken maakt mijn werk zo interessant. Ik vind het leuk om te structureren, vorm te geven, richting te geven. Vernieuwing is in mijn ogen ontzettend boeiend; op persoonlijk niveau, maar ook op klantniveau. En ook op ICT-gebied ben ik altijd geïnteresseerd geweest in innovatie.

In de loop der tijd heb ik me ontwikkeld tot een echte bruggenbouwer. Ik breng zeer diverse mensen samen en tijdens dat proces ruim ik obstakels uit de weg. Dat geeft een goed gevoel: problemen oplossen en plannen realiseren.”

 

Ton Kamps

“Na een studie Informatica mocht ik mijzelf in 1990 ingenieur noemen. Vanwege die achtergrond was ik al vroeg in staat om dingen te analyseren en ontwerpen, maar ook om ze terug te brengen tot de essentie. Wanneer ik een zeer ingewikkeld concept moet uitleggen aan een directeur die niets begrijpt van ICT of architectuur, helpt deze vaardigheid mij nog steeds enorm. Jong geleerd, oud gedaan!

Mijn eerste baan was bij een organisatie in Apeldoorn die enorm geïnteresseerd was in de ontwikkeling van mensen. Hierdoor heb ik een natuurlijke interesse ontwikkeld in de mens. Ik wil graag weten hoe mensen in elkaar zitten, wat hen drijft en hoe hun persoonlijkheid bijdraagt aan de output die ze creëren. Inhoud, management en coaching zijn tijdens mijn hele carrière hand in hand gegaan. Ik ben ontzettend graag bezig met mijn vak, maar dat kan ik niet doen zonder de factor mens daarin te betrekken. Of ik nu iets moet ontwikkelen, ontwerpen of begeleiden, ik ga het veld in met de betrokken personen om echt te begrijpen wat er speelt en nodig is. En vanuit dat inzicht kan ik dan helpen de richting te definiëren en leiding nemen over de inhoudelijke verandering.

Oprechte interesse in mensen, eerlijkheid over prestatie, een passie voor de inhoud van het vak en verantwoordelijkheid nemen bij de benodigde verandering, karakteriseren mij. Zo begeleid ik mensen en organisaties. Vaak zie ik dat mensen na het doorlopen van een begeleidingstraject eindelijk tot hun recht beginnen te komen. Daar geniet ik enorm van!”

Gerrit Jan Timmermans

Uw ICT-architectuur Efficiënt Aanpakken?

 

Architectuur laten bijdragen aan de bedrijfsdoelstelling van een wendbare organisatie? Een effectieve architectuurafdeling organiseren? Contact leggen met de business en zorgen dat architectuur werkt? Wij vinden dat enterprise- en ICT-architectuur moeten bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen. Want dat kan en het moet.