Architecten bevinden zich vaak in een bijzondere situatie: ze hebben een formele positie, maar ze hebben vrijwel nooit formele macht. Hun adviesrol binnen de organisatie maakt hen echter niet machteloos. Wel vraagt deze om een bepaalde blik en denkwijze. De kunst is niet om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. Daarvoor zijn vijf kwaliteiten nodig. Met behulp daarvan kan de architect de ander overtuigen, bruggen bouwen, richting geven en de juiste route uitstippelen!

 

1. Begrip hebben

Bent u een expert binnen uw domein? Dat is een belangrijke stap in de goede richting. Daarnaast dient u ingewikkelde besluitvormingsstukken te kunnen terugbrengen tot de essentie, zodat u besluitnemers daadwerkelijk bereikt met uw advies. Ook moet u de toepasselijkheid op uw organisatie weten te destilleren en begrip hebben voor interne deadlines en budgetten.

2. Pareren binnen de organisatiepolitiek

Binnen organisaties spelen verschillende belangen. Om een akkoord te krijgen op een besluit moet de architect diverse partijen – zoals directeur, klant, marketingmanager en wetgever – tevredenstellen. Daarom is het cruciaal om eenieders belang even zwaar te laten meewegen in het formuleren van uw verhaal.

3. Strategie bepalen

Wat zijn de meest effectieve manier en aanpak om mensen achter u te krijgen? Deze vraag dient leidend te zijn in het bepalen van uw strategie. Om uw doel door de organisatie geloodst te krijgen is het essentieel om éérst te bepalen wie u moet overtuigen en op welke wijze u dit het beste kunt doen.

4. Leiderschap aan de dag leggen

Heeft u een visie voor het bedrijf en de te varen IT-koers? Dan is het belangrijk om deze over te brengen én hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen. Architecten moeten durven staan voor hun voorstellen en de consequenties ervan. Alleen zo zijn ze in staat om de ander te overtuigen.

5. Technische kant doorvertalen

Architectuur uitleggen aan de mensen die besluiten moeten realiseren: het is een kunst die de nodige oefening vergt. Alleen wanneer u als architect alle bovenstaande punten meeneemt in uw advies en helder communiceert, bereikt u uw ultieme doel: gelijk krijgen!