‘EA’ staat voor Excellent Architecture. Maar ook voor Enterprise Architect(uur). En daar houdt het niet op. Er zijn namelijk nog veel meer woordcombinaties mogelijk met deze twee letters – termen die wij stuk voor stuk associëren met excellente architectuur. In deze blogreeks laten we zien waar ‘EA’ in onze visie allemaal voor staat. We gaan ‘Even Associëren’. Doet u mee?

1. Even Anders

Soms is het belangrijk om als architect nét even anders in het geheel te staan. Moet u bijvoorbeeld een presentatie geven, bedenk dan dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Vervang een saai Archimate-plaatje bijvoorbeeld door een simpele PowerPoint-afbeelding die in één oogopslag de ernst of humor van de situatie toont. Bedenk dat uitspraken zonder inzicht leiden tot trajecten zonder uitzicht.

De architect zélf is eigenlijk al ‘Even Anders’: hij treedt als het ware op als hofnar, die als enige beweringen kan doen zonder hiervoor te worden gestraft, én als onheilsprofeet, die durft te zeggen wat men niet wil horen. Beide eigenschappen zijn onmisbaar, omdat de architect nu eenmaal een bepaald einddoel moet bereiken. Enige creativiteit is echter geboden om iedereen aan boord te krijgen!

2. Effectieve Actie

De gemiddelde architect is een ster in het schetsen van prachtige vergezichten: einddoelen die gezamenlijk moeten worden bereikt en die ervoor zorgen dat organisatie en IT erop vooruitgaan. Maar het is ook belangrijk om de roadmap ernaartoe te kunnen definiëren – en wel in termen van effectieve acties en kleine stappen. De architect moet dus ook in staat zijn om actiegericht te denken.

3. Even Afspreken

Deze woordspeling heeft u ongetwijfeld al op onze website zien staan. En zij is méér dan een call to action. ‘Even Afspreken’ is een boodschap waarmee wij willen zeggen dat succes niet wordt behaald op papier, maar op de (werk)vloer, in de gang, in vergaderingen, door te netwerken en door te worden gezien. Kort gezegd: door een positieve bijdrage te leveren middels sociale interactie.

Van directeur tot programmeur: met wie architecten ook ‘Even Afspreken’, het is cruciaal om in gesprek te treden (en blijven). Zo kunt u laten zien waar u staat en uw gesprekspartner meenemen in uw ideeën. Idealiter verwordt dit motto tot een natuurlijke impuls om de computerplek regelmatig even te verlaten en de interactie op te zoeken. Alleen zo is het mogelijk om anderen te overtuigen!