Op het grensvlak van IT, business en architectuur voert onbegrip vaak de boventoon. Dat is spijtig, want het kan en móet anders. De communicatie en het gedrag van architecten vormen een cruciaal onderwerp dat helaas zwaar onderbelicht is binnen de architectuur. Om meer inzicht te geven en een oplossing aan te dragen staan we in deze blog stil bij enkele belangrijke vragen op dit gebied.

Beschikt u over een empathisch vermogen?

Welke taal spreken we nu eigenlijk met elkaar? Deze vraag is interessanter dan hij lijkt. Want hoewel het antwoord in de meeste gevallen ‘Nederlands’ is, begrijpen we elkaar vaak bedroevend slecht. Niet omdat we niet luisteren, maar omdat we ons niet goed inleven. Voor de architect is het cruciaal om de dilemma’s van de besluitnemer te begrijpen. Neemt hij hier niet de tijd voor, dan komt hij negen van de tien keer met een verkeerd advies. Wie op zenden in plaats van ontvangen staat, kan niets begrijpelijk maken. En voor de architect is het nu juist zo belangrijk om in de taal van de besluitnemer uit te leggen waarom een bepaalde beslissing relevant is voor de organisatie.

Hoe ziet de communicatie eruit?

Het is essentieel om éérst te begrijpen en dan pas begrepen te worden. Doet u dit als architect of vuurt u regelmatig indrukwekkende, maar onbegrijpelijke architectuurprincipes en -modellen af op besluitnemers en stakeholders? Zij zullen alleen openstaan voor uw voorstellen en ideeën als u deze op een simpele manier weet over te brengen – middels één eenvoudig plaatje of een tweekeuzevraag, bijvoorbeeld. Ook hier is het belangrijk om de taal van de ander te spreken; uw gesprekspartner zal termen als ‘risico’s’, ‘reputatieschade’ en ‘financieel plaatje’ veel beter kunnen behappen.

Op welke wijze haakt u aan?

‘Ik had geen tijd voor een simpele tekening, dus ik lever maar een moeilijke op.’ Deze uitspraak typeert de gedachtegang van menig architect. Iets vereenvoudigen en terugbrengen tot de essentie is nu eenmaal een lastige, tijdrovende taak. Bovendien hebben architecten vaak het gevoel dat ze alle details moeten delen om voor duidelijkheid te zorgen. Besluitnemers denken echter op een heel ander niveau. Breng een besluitvormingsstuk daarom terug tot de kern en verwerk uw gedetailleerde uitleg in een bijlage. Zo komt uw boodschap veel beter over!