Voor wie ís de architectuur nu eigenlijk?

Is de architectuur ‘van, voor en door’ architecten gemaakt – en is zij daarom alleen voor hen begrijpelijk? Biedt de architectuur in uw visie ondersteuning aan de IT-omgeving of het ontwerp van de architect met een specifieke tool? Met andere woorden: hoe ziet u de...

Hééft u gelijk of kríjgt u gelijk?

Architecten bevinden zich vaak in een bijzondere situatie: ze hebben een formele positie, maar ze hebben vrijwel nooit formele macht. Hun adviesrol binnen de organisatie maakt hen echter niet machteloos. Wel vraagt deze om een bepaalde blik en denkwijze. De kunst is...

Hoe ziet een goede architectuurtool eruit?

Bij een volwassen vakgebied horen gereedschappen die de beoefenaars ondersteunen bij het uitvoeren van hun beroep. Dit geldt ook voor de enterprise-architectuur. Maar welke tools zijn nuttig voor architecten en welke eisen moet u hieraan stellen? Standaard...

Nieuwsbrief

E-mailadres