We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen, mede gedreven door de technologie. Ontwikkelingen op IT-gebied bepalen deze veranderingen in belangrijke mate. Voor veel organisaties betekent dit dan ook dat de organisatiestrategie niet alleen hand in hand gaat met de IT-strategie, maar dat zij in veel gevallen ook door IT wordt bepaald – zeker in organisaties die volledig afhankelijk zijn van digitalisering. Maar ook binnen traditionelere bedrijven is de verwevenheid tussen IT en organisatie groot. Denk maar aan ontwikkelingen op het gebied van mobiele technologie, clouddiensten, Kunstmatige Intelligentie en het Internet of Things.

Wat moet er veranderen?

De traditionele aanpak, waarbij de architect een watervalmethode hanteerde en vanuit de bedrijfsdoelstellingen en strategie de IT-functies vaststelde, is niet meer bruikbaar in deze tijd. Men moet business en IT samenbrengen en de samenhang, mogelijkheden, opties en consequenties inzichtelijk maken.

Wij geloven dat de architect geknipt is voor deze taak. Tenslotte is de architectuur als vakgebied gericht op het inzichtelijk maken van complexiteit en verbanden. Een architect kan zijn kennis van IT-systemen bovendien vertalen naar mogelijkheden voor de business en de ontwikkelrichting voor IT.

Do’s-and-don’ts

Omdat architect, beleidsmaker én manager zich in het kader van deze nieuwe aanpak moeten aanpassen, zetten wij enkele do’s-and-don’ts voor u op een rij!

Do’s:

 • Agile werken
  Start nieuwe ontwikkelingen met een Minimal Viable Product en verbeter dit vervolgens in kleine stappen. Leer tussentijds van de praktijk en zorg voor constante feedback. Oftewel, think big, act small!
 • Communicatie
  De architect is een spin in het web. Hij fungeert als IT-gesprekspartner voor de business én voor ontwikkelaars, wat betekent dat hij moet communiceren in een taal die de doelgroepen begrijpen. Dit betekent dat hij IT vertaalt naar business outcome voor de business en dat hij businessdoelen, eisen en consequenties voor technologie inzichtelijk maakt voor ontwikkelaars.
 • Samenwerken
  De architectuur is niet van de architect, maar van de business. Er is kennis vanuit meerdere disciplines nodig die allemaal mede-eigenaar moeten worden gemaakt.
 • Actionable architectuur
  De architectuur moet uitvoerbaar zijn, vervolgstappen duidelijk maken en de toegevoegde waarde voor de business verduidelijken.
 • Leren en verder ontwikkelen
  Er is een continu proces nodig waarin de architectuurpraktijk in de organisatie zich steeds verder ontwikkelt en beter aansluit op de organisatie.

Don’ts:

 • Lange architectuurtrajecten
  Wie wil er nu lang wachten op resultaten, achterlopen wanneer de architectuur gereed is en de business het geduld zien verliezen?
 • Te veel regels en standaarden opleggen
  Dit gebeurt vaak wanneer men streeft naar een complete, optimale architectuur. Zo remt een architectuur echter in plaats van te helpen. Richting geven, kaders stellen en vrijheid binnen deze kaders toestaan vormen een beter alternatief.
 • Abstractie tot een kunst verheffen
  Abstractie is nodig om complexiteit te overzien en beheersen, maar niemand kan zonder een link naar de praktijk en een toetsing van de haalbaarheid.
 • Niet of te weinig communiceren
  Zonder communicatie is er geen informatieoverdracht of samenwerking.
 • Methodes en technieken strikt volgen
  Met methodes en technieken kan men werkzaamheden structureren, maar het strikt volgen ervan mondt vaak uit in langdurige projecten, veel papierwerk en een streven naar de perfecte architectuur. Daar zit de business niet op te wachten en daarom verliest de architect hiermee de aansluiting.